Back to top

Kategórie slnečnicového oleja podľa profilu mastných kyselín

V dnešnom článku si povieme viac o rozdelení slnečnicového oleja podľa profilu mastných kyselín, a z toho vyplývajúceho spôsobu použitia.

Väčšina z nás ani netuší, že existujú dva základné druhy slnečnice. Rovnako sa do dvoch skupín delí aj z nich vylisovaný olej.

Táto kategorizácia sa vykonáva na základe profilu mastných kyselín, ktorý je jedným z najcharakteristickejších ukazovateľov každého oleja a tuku. Čo to vlastne je ten profil mastných kyselín? Je to zloženie a percentuálne zastúpenie jednotlivých mastných kyselín, alebo ich skupín, v danom oleji alebo tuku.

Príklad: na každom obale od oleja sú uvedené výživové údaje. Väčšinou sú vo forme tabuľky, niekedy aj ako súvislý text. Okrem iného sa tu uvádza obsah tukov, a koľko z toho tvoria nasýtené mastné kyselinynenasýtené mastné kyseliny – z nich skupina mononenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín.

 

Tak poďme na to rozdelenie oleja:

  1. Slnečnicový olej s vyšším obsahom polynenasýtených mastných kyselín: patria sem odrody slnečnice a z nich lisovaný olej, v ktorom prevažuje polynenasýtený tuk nad mononenasýteným tukom. V odborných kruhoch sa tento olej nazýva „Linoleic“ slnečnicový olej. Má nižšiu tepelnú odolnosť, vhodný predovšetkým na varenie a studenú kuchyňu.
  2. Slnečnicový olej s vyšším obsahom mononenasýtených mastných kyselín: patria sem odrody slnečnice a z nich lisovaný olej, v ktorom prevažuje mononenasýtený tuk, a to predovšetkým kyselina olejová. V odborných kruhoch sa tento olej nazýva „High - Oleic“ slnečnicový olej. Má vyššiu tepelnú odolnosť, je ideálny na vyprážane, fritovanie, smaženie, a samozrejme aj na varenie a studenú kuchyňu.

 

V budúcom článku budeme pokračovať v kategorizácii olejov, a to podľa spôsobu lisovania.

Cookies